Az ADR képzésben azoknak a gépkocsivezetőknek kell részt venni, akik a veszélyes árukat közúton, mentesítő határ feletti mennyiségben vagy kiszerelésben szállítják. A képzést előírja az ADR 8.2 fejezete, szabályozza a 61/2013. NFM rendelet és a 24/2005. GKM rendelet.


A képzés alap-, szakosító- és ismeretfelújító tanfolyamból és a hozzájuk tartozó hatósági vizsgákból áll. Az alaptanfolyamon tanult ismeretek és a vizsga teljesítése után a gépkocsivezetők alkalmasak lesznek arra, hogy valamennyi áruosztályba tartozó veszélyes árut – az 1 és 7 osztályok kivételével – küldeménydarabos és ömlesztett formában szállítsák. A sikeres alapvizsga után szakosító képzésben vehetnek részt, melyen az alábbi képzettségeket szerezhetik meg:

  • Nem-tartányos 1 osztály (Robbanóanyagok és -tárgyak)
  • Nem-tartányos 7 osztály (Radioaktív anyagok)
  • Tartányos 2 osztály
  • Tartányos 3 osztály
  • Tartányos 4.1, 4.2, 4.3 osztályok
  • Tartányos 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztályok

 

Back to Top